Christina Aguilera - Fighter

Stripped 2002.jpgAlbum: Stripped
Megjelenés: 2002

 

 

 

Fighter   HarcosAfter all you put me through,   Mindazok után, amin keresztül mentem miattad
You think I'd despise you,   Azt gondolhatnád, hogy megvetlek téged
But in the end I wanna thank you,   De végül szeretném megköszönni neked
'Cause you've made me that much stronger   Mert ennyivel erősebbé tettél engem

Well I, I thought I knew you, thinkin' that you were true   Hát én, én azt hittem, ismerlek téged, azt gondolván őszinte voltál
Guess I, I couldn't trust called your bluff time is up   Azt hiszem én, én nem bíztam benned, rájöttem a hazugságodra, lejárt az időd
'Cause I've had enough   Mert nekem ebből elég volt
You were there by my side, always down for the ride   Te ott voltál mellettem, mindig benne voltál mindenben
But your joy ride just came down in flames 'cause your greed sold me out in shame   De a pályafutásod itt véget ért, mert a kapzsiságod eladott engem szégyentelenül

After all of the stealing and cheating you probably think that I hold resentment for you   Minden lopás és csalás után, talán azt gondolod megvetlek téged
But uh uh, oh no, you're wrong   De uh uh, oh nem, tévedsz
'Cause if it wasn't for all that you tried to do, I wouldn't know   De ha te nem tetted volna meg mindezeket, akkor nem tudnám
Just how capable I am to pull through   Mire vagyok képes, hogy túl legyek ezen
So I wanna say thank you   Szóval szeretném megköszönni
'Cause it   Mert ez

Makes me that much stronger   Ennyivel erősebbé tesz engem
Makes me work a little bit harder   Egy kicsivel keményebben dolgozom miatta
It makes me that much wiser   Ez ennyivel bölcsebbé tesz engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem
Made me learn a little bit faster   Elérted, hogy egy kicsit gyorsabban tanuljak
Made my skin a little bit thicker   Egy kicsit vastagabbá tetted a bőrömet
Makes me that much smarter   Ennyivel okosabbá tettél engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem

Never saw it coming, all of your backstabbing   Sosem láttam előre, minden hátba támadásodat
Just so you could cash in on a good thing before I'd realize your game   Csak, hogy valami jó dolgot is tegyél, mielőtt rájövök a kis játékodra
I heard you're going round playing the victim now   Azt hallottam mostanában az áldozat szerepét játszod
But don't even begin feeling I'm the one to blame   De el se kezd úgy érezni, hogy engem kellene hibáztatnod
'Cause you dug your own grave   Mert te ástad meg a saját sírodat
After all of the fights and the lies 'cause you're wanting to haunt me   Minden veszekedés és hazugság után, mert kísérteni akarsz engem
But that won't work anymore, no more,   De ez nem fog működni többé, többé már nem,
It's over   Vége van
'Cause if it wasn't for all of your torture   Mert ha a te kínzásaid ne lettek volna
I wouldn't know how to be this way now and never back down   Nem tudnám, hogyan viselkedjek úgy ahogyan most és sose hátráljak meg
So I wanna say thank you   Szóval szeretném megköszönni
'Cause it   Mert ez

Makes me that much stronger   Ennyivel erősebbé tesz engem
Makes me work a little bit harder   Egy kicsivel keményebben dolgozom miatta
It makes me that much wiser   Ez ennyivel bölcsebbé tesz engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem
Made me learn a little bit faster   Elérted, hogy egy kicsit gyorsabban tanuljak
Made my skin a little bit thicker   Egy kicsit vastagabbá tetted a bőrömet
Makes me that much smarter   Ennyivel okosabbá tettél engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem


How could this man I thought I knew   Hogyan lett abból a férfiból, akiről azt hittem ismerem
Turn out to be unjust so cruel   Ennyire kegyetlen személy
Could only see the good in you   Csak a jót láttam benned
Pretended not to see the truth   Tetettem, hogy nem látom az igazságot
You tried to hide your lies, disguise yourself   Te próbáltad elrejteni a hazugságaidat, elrejteni önmagad
Through living in denial   Tagadásban éltem eddig
But in the end you'll see   De végül meg fogod látni
YOU-WON'T-STOP-ME   NEM-FOGSZ-TUDNI-MEGÁLLÍTANI

I am a fighter and I   Én egy harcos vagyok és én
I ain't gonna stop   Én nem fogok leállni
There is no turning back   Nincs lehetőség visszafordulni
I've had enough   Elegem volt

Makes me that much stronger   Ennyivel erősebbé tesz engem
Makes me work a little bit harder   Egy kicsivel keményebben dolgozom miatta
It makes me that much wiser   Ez ennyivel bölcsebbé tesz engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem
Made me learn a little bit faster   Elérted, hogy egy kicsit gyorsabban tanuljak
Made my skin a little bit thicker   Egy kicsit vastagabbá tetted a bőrömet
Makes me that much smarter   Ennyivel okosabbá tettél engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem


You thought I would forget   Azt hitted, el tudom felejteni
But I remembered   De én emlékeztem
'Cause I remembered   Mert én emlékeztem
I remembered   Én emlékeztem

Makes me that much stronger   Ennyivel erősebbé tesz engem
Makes me work a little bit harder   Egy kicsivel keményebben dolgozom miatta
It makes me that much wiser   Ez ennyivel bölcsebbé tesz engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem
Made me learn a little bit faster   Elérted, hogy egy kicsit gyorsabban tanuljak
Made my skin a little bit thicker   Egy kicsit vastagabbá tetted a bőrömet
Makes me that much smarter   Ennyivel okosabbá tettél engem
So thanks for making me a fighter   Szóval köszönöm, hogy harcossá tettél engem

Szerintem a dal: 5/5