Fun - Some Nights

some_nights_2012.pngAlbum: Some Nights
Megjelenés: 2012

 

 

Some Nights   Néhány Este

 

Some nights I stay up cashing in my bad luck   Néhány este fent maradok beváltani a balszerencsém
Some nights I call it a draw   Néhány este döntetlennel végződik
Some nights I wish that my lips could build a castle   Néhány este azt kívánom az ajkaim bár tudnának várat építeni
Some nights I wish they'd just fall off   Néhány este azt kívánom bárcsak leesnének

But I still wake up, I still see your ghost   De még mindig felébredek, még mindig látom a szellemed
Oh, Lord, I'm still not sure what I stand for   Oh, Atyám, még mindig nem vagyok biztos benne, miért álljak ki
(What do I stand for?)   (Miért álljak ki?)
(What do I stand for?)   (Miért álljak ki?)
Most nights I don't know anymore...   A legtöbb este már nem is tudom...

This is it, boys, this is war - what are we waiting for?   Itt a vége, fiúk, ez már háború - mire várunk még?
Why don't we break the rules already?   Miért nem szegtük meg már a szabályokat?
I was never one to believe the hype   Én sosem hittem el a nagy felhajtást
Save that for the black and white   Őrizd meg ezt feketén-fehéren
I try twice as hard and I'm half as liked,   Én kétszer olyan erősen próbálkozom és feleannyira se kedvelnek
But here they come again to jack my style   De itt vannak ők újra, hogy ellopják a stílusom

That's alright (that's alright)   Ez rendben van (ez rendben van)
I found a martyr in my bed tonight   Egy mártírt találtam az ágyamban ma este
She stops my bones from wondering just who I am, who I am, who I am   Ő megállítja a csontjaimat a kételkedésben, hogy ki vagyok, ki vagyok, ki vagyok
Oh, who am I? Mmm... Mmm...

Well, some nights I wish that this all would end   Hát, néhány este azt kívánom bárcsak mindez véget érne
'Cause I could use some friends for a change.   Mert a változatosság kedvéért jól jönne néhány barát
And some nights I'm scared you'll forget me again   És néhány este félek, hogy megint el fogsz felejteni engem
Some nights I always win, I always win...   Néhány este én mindig nyerek, én mindig nyerek

But I still wake up, I still see your ghost   De még mindig felébredek, még mindig látom a szellemed
Oh, Lord, I'm still not sure what I stand for   Oh, Atyám, még mindig nem vagyok biztos benne, miért álljak ki
(What do I stand for?)   (Miért álljak ki?)
(What do I stand for?)   (Miért álljak ki?)

Most nights I don't know... (oh, come on)   A legtöbb este nem is tudom... (oh, gyerünk)

So this is it. I sold my soul for this?   Szóval itt a vége. Ezért adtam el a lelkem?
Washed my hands of that for this?   Ezért mostam tisztára a kezeimet?
I miss my mom and dad for this?   Ezért nem látom anyám és apám?

(Come on)   (Gyerünk)

No. When I see stars, when I see, when I see stars, that's all they are   Nem. Mikor látom a csillagokat, mikor látom, mikor látom a csillagokat, akkor ők csak ennyik
When I hear songs, they sound like a swan, so come on.   Mikor dalokat hallok, olyan a hangjuk, mint a hattyúknak, szóval gyerünk
Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on!   Oh gyerünk. Oh, gyerünk. Oh, gyerünk!

Well, that is it guys, that is all - five minutes in and I'm bored again   Hát, itt a vége fiúk, ez a vég - öt perc és én megint unatkozom
Ten years of this, I'm not sure if anybody understands   Tíz év ebből, és nem vagyok benne biztos, hogy bárki is megérti
This one is not for the folks at home;   Ez nem az otthoniakért szól
Sorry to leave, mom, I had to go   Bocsánat, hogy elmentem, anyu, de mennem kellett
Who the fuck wants to die alone all dried up in the desert sun?   Ki a franc akar egyedül, kiszáradva meghalni a sivatagi Nap alatt?

My heart is breaking for my sister and the con that she called "love"   A szívem összetörik a húgomért és azért a fegyencért, akit ő "szerelmem"-nek hív
When I look into my nephew's eyes...   Mikor belenézek az unokaöcsém szemébe...
Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from...   Haver, el se hinnéd milyen csodálatos dolgok jönnek létre...
Some terrible nights...   Néhány borzalmas estén...

The other night you wouldn't believe the dream I just had about you and me   A múlt éjszaka, el se hinnéd mit álmodtam rólad és rólam
I called you up but we'd both agree   Felhívtalak, de mindketten egyetértettünk, hogy

It's for the best you didn't listen   Jobban tetted, hogy nem hallgattál meg
It's for the best we get our distance...   Jobb ha megtartjuk a távolságunkat...
It's for the best you didn't listen   Jobban tetted, hogy nem hallgattál meg
It's for the best we get our distance...   Jobb ha megtartjuk a távolságunkat...

Szerintem a dal: 5/5

 

 

Címkék: fun