Backstreet Boys - I'll Never Break Your Heart

backstreet_boys_1996.jpgAlbum: Backstreet Boys
Megjelenés: 1996

 

 

I'll Never Break Your Heart

Én Sosem Fogom Összetörni A Szíved

 

Baby, I know you're hurting   Kedvesem, tudom, hogy fáj neked
Right now you feel like you could never   Most úgy érzed, hogy soha többé nem tudnál
Love again   Szeretni újra
Now all I ask is for a chance   Most csak egy esélyt kérek tőled
To prove that I love you   Hogy bebizonyítsam szeretlek téged

From the first day   Az első naptól kezdve
That I saw your smiling face   Mióta megláttam a mosolygó arcod
Honey, I knew that we would   Édesem, tudtam hogy mi
Be together forever   Örökké együtt leszünk
When I asked you out   Mikor randira hívtalak
You said no but I found out   Nemet mondtál, de rájöttem
Darling that you'd been hurt   Kedvesem, hogy bántottak téged
You felt like you'd never love again   Úgy érezted sosem fogsz újra szeretni
I deserve a try honey just once   Megérdemlek egy esélyt édesem, csak egyet
Give me a chance and I'll prove this all wrong   Adj egy esélyt és bebizonyítom, hogy nincs igazad
You walked in, you were so quick to judge   Besétáltál, majd nagyon gyorsan ítélkeztél
But honey he's nothing like me   De édesem, az a srác semmiben sem hasonlít rám

I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság

I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság


As time goes by   Ahogy halad előre az idő
You will get to know me   Egyre jobban megismersz majd
A little more better   Mindig egy kicsit jobban
Girl that's the way love goes baby, baby   Kislány a szerelem így működik kedvesem, kedvesem
And I (I) know you're afraid (know you're afraid)   És én (én) tudom, hogy félsz (tudom, hogy félsz)
To let your feelings show (feelings show)   Megmutatni az érzéseidet (megmutatni az érzéseid)
And I understand   És én megértem
Girl, it's time to let go (girl, it's time to let go because)   Kislány, itt az ideje elengedni (kislány, itt az ideje elengedni mert)
I deserve a try (try) honey   Megérdemlek egy esélyt (esélyt) édesem
Just once (once)   Csak egyszer (egyszer)
Give me a chance (chance) and I'll prove this all wrong (wrong you walked)   Adj nekem egy esélyt (esélyt) és bebizonyítom, hogy nincs igazad (nincs igazad, besétáltál)
You walked in, you were so quick to judge (quick to judge)   Besétáltál, majd nagyon gyorsan ítélkeztél (gyorsan ítélkeztél)
But honey he's nothing like me   De édesem, az a srác semmiben sem hasonlít rám
Darling why can't you see   Kedvesem, miért nem veszed észre

I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság


I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság


No way, no how   Semmikép se, sehogy se
I swear (Oh I, oh I, I swear)   Ígérem (Oh én, oh én, ígérem)
No way, no how   Semmikép se, sehogy se

I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság

I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság


I'll never break your heart   Én sosem fogom összetörni a szíved
I'll never make you cry   Én sosem foglak megríkatni téged
I'd rather die than live without you   Inkább meghalnék, minthogy nélküled kelljen élnem
I'll give you all of me   Mindenemet neked adom majd
Honey, that's no lie   Édesem, ez nem hazugság

Szerintem a dal: 4/5

 

 

Címkék: backstreet boys