Eminem - Lose Yourself

8 Mile (8 mérföld) filmzene 2002.jpgAlbum: 8 Mile (8 Mérföld) filmzene
Megjelenés: 2002

 

 

 

Lose Yourself

Elveszíted Önmagad

 

Look, if you had one shot, or one opportunity   Nézd, ha lenne egy esélyed, egy lehetőséged
To seize everything you ever wanted-One moment   Hogy elérj mindent amire valaha vágytál - egyetlen pillanat
Would you capture it or just let it slip?   Megragadnád, vagy hagynád hogy kicsússzon a kezeid közül?

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy   Izzad a tenyere, a térdei gyengék, a kezei elnehezültek
There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti   Lehányta a pulóverét, anyu spagettije
He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs,   Ideges, de a felszínen nyugodtnak tűnik, készen áll ledobni a bombákat
but he keeps on forgettin what he wrote down,   De elfelejti mit írt le eddig,
the whole crowd goes so loud   az egész tömeg hangos lesz,
He opens his mouth, but the words won't come out   Kinyitja a száját, de a szavak nem jönnek ki
He's choking now, everybody's joking now   Majd megfullad, mindenki rajta nevet
The clock's run out, time's up over   Az óra ketyeg, kifut az időből
Snap back to reality, Oh there goes gravity   Vissza a valóságba, oh van gravitáció
Oh, there goes Rabbit, he choked   Oh ott megy a Nyuszi, majd nem megfulladt
He's so mad, but he won't give up that   Nagyon dühös, de nem adná fel semmiért
Easy, no   Könnyű, nem
He won't have it , he knows his whole back's to these ropes   Nem fogja megkapni, leszorítják ezek a kötelek
It don't matter, he's dope   Nem számít, csak egy hülye
He knows that, but he's broke   Ő is tudja, össze van törve
He's so stagnant that he knows   Olyan mozdulatlan, amennyire csak tud
When he goes back to his mobile home, that's when it's   Mikor visszamegy a lakókocsijába, akkor
Back to the lab again yo   visszatér a laborjába
This this whole rhapsody   Az egész egy rapszódia
He better go capture this moment and hope it don't pass him   Jobban tenné, ha megragadná a pillanatot, és reménykedne, hogy nem veri át

You better lose yourself in the music, the moment   Jobb, ha elveszíted önmagad a zenében, a pillanatban
You own it, you better never let it go   A tiéd, sose engedd el
You only get one shot, do not miss your chance to blow   Csak egy esélyt kapsz, ne rontsd el
This opportunity comes once in a lifetime yo   Ilyen lehetőséget csak egyszer kapsz az életben

You better lose yourself in the music, the moment   Jobb, ha elveszíted önmagad a zenében, a pillanatban
You own it, you better never let it go   A tiéd, sose engedd el
You only get one shot, do not miss your chance to blow   Csak egy esélyt kapsz, ne rontsd el
This opportunity comes once in a lifetime yo   Ilyen lehetőséget csak egyszer kapsz az életben

The soul's escaping, through this hole that it's gaping   A lelked menekül ezen a hézagon keresztül
This world is mine for the taking   Ez a világ az enyém, hogy meghódítsam
Make me king, as we move toward a, new world order   Tégy királlyá, míg haladunk az új világ rend felé
A normal life is boring, but superstardom's close to post mortem   A normális élet unalmas, de a szuper sztárság a halál után is megmarad
It only grows harder, only grows hotter   Csak nehezebbé, és forróbbá válik
He blows us all over these hoes is all on him   Isten elfúj mindenkit, hogy kapálja az ő országát
Coast to coast shows, he's know as the globetrotter   Parttól partig megy a show, világjáró lesz belőle
Lonely roads, God only knows   Magányos utak, csak Isten tudja
He's grown farther from home, he's no father   Egyre messzebb jut az otthonától, még nem lett apa
He goes home and barely knows his own daughter   Haza megy, és alig ismeri a kislányát
But hold your nose 'cause here goes the cold water   De fogd be az orrod, mert itt jön a hideg zuhany
His hoes don't want him no more, he's cold product   A kapái már nem akarják őt, hideg termék lett belőle
They moved on to the next schmoe who flows   Tovább léptek a következő showman-re aki többet hozhat
He nose dove and sold nada   Galambokat ereget, de nem adott el semmit
So the soap opera is told and unfolds   Tehát a szappanoperát elmesélték, de folytatódik
I suppose it's old partner but the beat goes on   Azt hiszem régi partner, de a ritmus megy tovább
Da da dum da dum da da   Da da dum da dum da da

You better lose yourself in the music, the moment   Jobb, ha elveszíted önmagad a zenében, a pillanatban
You own it, you better never let it go   A tiéd, sose engedd el
You only get one shot, do not miss your chance to blow   Csak egy esélyt kapsz, ne rontsd el
This opportunity comes once in a lifetime yo   Ilyen lehetőséget csak egyszer kapsz az életben

You better lose yourself in the music, the moment   Jobb, ha elveszíted önmagad a zenében, a pillanatban
You own it, you better never let it go   A tiéd, sose engedd el
You only get one shot, do not miss your chance to blow   Csak egy esélyt kapsz, ne rontsd el
This opportunity comes once in a lifetime yo   Ilyen lehetőséget csak egyszer kapsz az életben

No more games, I'ma change what you call rage   Nincs több játék, megváltoztatom a zúzásról alkotott képed
Tear this motherfucking roof off like 2 dogs caged   Tépd le ezt a kibaszott tetőt, mint két ketrecbe zárt kutya
I was playing in the beginning, the mood all changed   Az elején még játszottam, de megváltozott a hangulatom
I been chewed up and spit out and booed off stage   Megrágott, kiköpött és kifütyült a színpad
But I kept rhyming and stepwritin the next cypher   De tovább költöttem a ritmust, tovább írtam a szöveget
Best believe somebody's paying the pied piper   Jobb ha elhiszed, hogy valaki tovább fizeti az udvari bolondot
All the pain inside amplified by the fact   Minden fájdalmamat erősíti az a tény,
That I can't get by with my 9 to 5   Hogy nem tudok megmaradni egy 9-től 5-ig állásban
And I can't provide the right type of life for my family   És nem tudok megfelelő életet biztosítani a családomnak
Cause man, these goddam food stamps don't buy diapers   Mert ezekből az átkozott kaja jegyekből, nem vehetsz pelenkát
And it's no movie, there's no Mekhi Phifer, this is my life   És ez nem egy film, nincs itt Mekhi Phifer a Vészhelyzetből, ez az életem
And these times are so hard and it's getting even harder   És annyira nehéz idők ezek, és csak egyre nehezebb lesz
Trying to feed and water my seed, plus   Próbálom etetni, és locsolni a magvaimat, plusz
Teeter totter caught up between being a father and a prima donna   A libikóka odavissza jár az apaság és egy prima donna között
Baby mama drama's screaming on and   Kicsim, mama a drámától sikítanom kell
Too much for me to wanna   Túl sok ez nekem egyszerre
Stay in one spot, another day of monotony   Maradj egy helyben, beszippant a monotonitás
Has gotten me to the point, I'm like a snail   Egy ponthoz szegeztek, olyan vagyok mint egy csiga
I've got to formulate a plot or I end up in jail or shot   Forgatókönyvet kell csinálnom, vagy különben a sitten kötök ki, vagy lelőnek
Success is my only motherfucking option, failure's not   A siker az egyetlen kibaszott lehetőségem, a bukás nem
Mom, I love you, but this trailer's got to go   Anya, szeretlek, de ennek mennie kell tovább
I cannot grow old in Salem's lot   Nem tudok Salem-ben megöregedni
So here I go is my shot.   Szóval itt jön az én dobásom
Feet fail me not cause maybe the only opportunity that I got   Próbálom nem elszúrni, hisz ez az egyetlen lehetőségem

You better lose yourself in the music, the moment   Jobb, ha elveszíted önmagad a zenében, a pillanatban
You own it, you better never let it go   A tiéd, sose engedd el
You only get one shot, do not miss your chance to blow   Csak egy esélyt kapsz, ne rontsd el
This opportunity comes once in a lifetime yo   Ilyen lehetőséget csak egyszer kapsz az életben

You better lose yourself in the music, the moment   Jobb, ha elveszíted önmagad a zenében, a pillanatban
You own it, you better never let it go   A tiéd, sose engedd el
You only get one shot, do not miss your chance to blow   Csak egy esélyt kapsz, ne rontsd el
This opportunity comes once in a lifetime yo   Ilyen lehetőséget csak egyszer kapsz az életben

You can do anything you set your mind to, man   Bármire képes vagy ember ha igazán akarod

Szerintem a dal: 4/5

 

 
Címkék: eminem