Beyoncé Knowles - Broken-Hearted Girl

I Am... Sasha Fierce 2008.jpgAlbum: I Am... Sasha Fierce
Megjelenés: 2008

 

 

Broken-Hearted Girl

Összetört Szívű Lány

 

You're everything I thought you never were   Minden vagy, amiről azt gondoltam nem vagy
And nothing like I thought you could have been   És semmi sem olyan mint gondoltam, hogy lehetne
But still, you live inside of me, so tell me how is that?   De még mindig bennem élsz, ezért mondd meg hogy van ez?
You're the only one I wish I could forget   Te vagy az egyetlen, akit bárcsak elfelejtenék
The only one I love to not forgive   Te vagy az egyetlen akinek szeretek nem megbocsátani
And though you break my heart, you're the only one   És habár összetörted a szívem, te vagy az egyetlen
And though there are times when I hate you   És habár vannak pillanatok mikor utállak
'Cause I can't erase   Mert nem tudom kitörölni
The times that you hurt me and put tears on my face   Azokat az időket mikor megbántottál, és könnyeket csaltál az arcomra
And even now, while I hate you, it pains me to say   És még most is, mikor utállak, fáj kimondani
I know I'll be there at the end of the day   Tudom, hogy ott leszek a nap végén

I don't wanna be without you, babe   Nem akarok nélküled élni, bébi
I don't want a broken heart   Nem akarok egy összetört szívet
Don't wanna take a breath without you, babe   Nem akarok levegőt venni nélküled, bébi
I don't wanna play that part   Nem akarom ezt a szerepet játszani
I know that I love you, but let me just say   Tudom, hogy szeretlek, de hadd mondjam el
I don't wanna love you in no kind of way, no no   Nem akarlak szeretni semmilyen módon, nem nem
I don't want a broken heart   Nem akarok egy összetört szívet
I don't wanna play the broken-hearted girl   Nem akarom az összetört szívű lányt játszani
No, no, no broken-hearted girl   Nem, nem, nincs összetört szívű lány
I'm no broken-hearted girl   Nem vagyok összetört szívű lány

There's something that I feel I need to say   Van valami, amit érzem, hogy el kell mondanom
But up til' now I've always been afraid that you would never come around   De mostanáig mindig féltem, hogy nem jössz el
And still I wanna put this out   És még mindig ki akarom mondani

You say you've got the most respect for me   Azt mondod, nekem szánnod a legtöbb figyelmet
But, sometimes I feel you're not deserving me   De, néha úgy érzem nem érdemelsz meg engem
And still, you're in my heart   És még mindig a szívemben vagy
But you're the only one   De te vagy az egyetlen
And yes, there are times when I hate you, but I don't complain   És igen, vannak pillanatok mikor utállak, de nem panaszkodom
'Cause I've been afraid that you would walk away   Mert attól félek, hogy el mész
Oh, but now I don't hate you   Oh, de most nem utállak
I'm happy to say   Boldog vagyok, hogy azt mondom
That I will be there at the end of the day   Ott leszek a nap végén

I don't wanna be without you, babe   Nem akarok nélküled élni, bébi
I don't want a broken heart   Nem akarok egy összetört szívet
Don't wanna take a breath without you, babe   Nem akarok levegőt venni nélküled, bébi
I don't wanna play that part   Nem akarom ezt a szerepet játszani
I know that I love you, but let me just say   Tudom, hogy szeretlek, de hadd mondjam el
I don't wanna love you in no kind of way, no no   Nem akarlak szeretni semmilyen módon, nem nem
I don't want a broken heart   Nem akarok egy összetört szívet
I don't wanna play the broken-hearted girl   Nem akarom az összetört szívű lányt játszani
No, no, no broken-hearted girl   Nem, nem, nincs összetört szívű lány

Now I'm at a place I thought I'd never be, ooh   Most egy olyan helyen vagyok, ahová nem gondoltam, hogy eljuttok, ooh
I'm living in a world that's all about you and me, yeah   Egy olyan világban élek, ahol minden rólad és rólam szól, igen
Ain't gotta be afraid, my broken heart is free to spread my wings and fly away, away with you....   Nem kell félni, az összetört szívem szabad, hogy kinyissa a szárnyait és elrepüljön, el veled...

I don't wanna be without my baby   Nem akarok a kedvesem nélkül élni
I don't want a broken heart   Nem akarok egy összetört szívet
Don't wanna take a breath without my baby   Nem akarok levegőt venni nélküled bébi
I don't wanna play that part   Nem akarom ezt a szerepet játszani
I know that I love you, but let me just say   Tudom, hogy szeretlek, de hadd mondjam el
I don't wanna love you in no kind of way, no no   Nem akarlak szeretni semmilyen módon, nem nem
I don't want a broken heart   Nem akarok egy összetört szívet
I don't wanna play the broken-hearted girl   Nem akarom az összetört szívű lányt játszani
No, no, no broken-hearted girl   Nem, nem, nincs összetört szívű lány
Broken-hearted girl   Összetört szívű lány
No broken-hearted girl   Nincs összetört szívű lány

Szerintem a dal: 5/5