Bad Meets Evil ft Bruno Mars - Lighters

Hell - The Sequel 2011.jpgAlbum: Hell: The Sequel
Megjelenés: 2011

 

 

Lighters   Lámpások


This one’s for you and me, living out our dreams   Ez most érted és értem szól, hogy megéljük az álmainkat
We’re all right where we should be   Pontosan ott vagyunk ahol lennünk kell
Lift my arms out wide I open my eyes   Széttárom a karjaimat, kinyitom a szemem
And now all I wanna see   És most minden, amit látni akarok
Is a sky full of lighters   Az ég, ahogy megvilágítják a lámpások
A sky full of lighters   Egy ég, amit lámpások világítanak meg

By the time you hear this I will have already spiralled up   Mikor ezt hallani fogod, én már piszkosul gazdag leszek
I would never do nothing to let you cowards fuck my world up   Sosem tennék olyat, ami lehetővé tenné az ilyen gyáváknak, hogy elcsesszék a világom
If I was you, I would duck, or get struck like lightening,   A helyedben, én lemerülnék, vagy becsapnék, mint a villám
Fighters keep fighting, put your lighters up, point em’ skyward uh   Harcosok küzdjetek tovább, emeljétek fel a lámpásotokat az ég felé
Had a dream I was king, I woke up, still king…   Azt álmodtam, hogy király vagyok, felébredtem, még mindig az vagyok...
This rap game’s nipple is mine for the milking,   Ez a rap játszma az enyém, hogy magamba szívjam
Till nobody else even fucking feels me, till’ it kills me   Míg senki sem érez irántam semmit, és ez megöl
I swear to god I’ll be the fucking illest in this music   Istenre esküszöm, hogy én leszek a legbetegebb zenész
There is or there ever will be, disagree?   Aki létezik, vagy valaha is lesz, nem értesz egyet?
Feel free, but from now on I’m refusing to ever give up   Te dolgod, de mostantól semmit sem fogok feladni
The only thing I ever gave up’s using no more excuses   Az egyetlen dolog, amit valaha feladtam, az kifogás keresés
Excuse me if my head is too big for this building   Elnézést, ha a fejem túl nagy ehhez az épülethez
And pardon me if I’m a cocky prick but you cocks are slick   És bocsánat, ha egy beképzelt f*sz vagyok, de ti barmok menők vagytok
Poppin shit on how you flipped ya life around, crock-o-shit   Valami baromságot magyaráztok, hogy változott az életetek, hazugság
Who you dicks try to kid, flipped dick, you did the opposite   Kit akartok felcsinálni f*szikáim, fordult a kocka, az ellenkezőjét tettétek
You stayed the same, cause cock backwards is still cock you pricks   Ugyanazok maradtatok, mivel a barom az visszafelé is barom, f*szok
I love it when I tell em shove it   Imádom, mikor azt mondhatom nekik, lökd el
Cause it wasn’t that long ago when Marshall sat, luster lacked, lustered   Mert nem volt olyan régen mikor Marshall ült, hírnév nélkül, csillogóan
Cuz he couldn’t cut mustard, muster up nothing   Mert nem ütötte meg a mércét, nem ment át a rostán
Brain fuzzy, cause he’s buzzin’, woke up from that buzz   Homályos az agya, mert bizsereg, felébred a bizsergéstől
Now you wonder why he does it, how he does it   Most azon tűnődsz miért csinálja, hogyan csinálja
Wasn’t cause he had buzzards circle around his head   Talán mert héják köröztek a feje felett
Waiting for him to drop dead, was it?    Várva, hogy eljöjjön érte a halál, így volt?
Or was it, cause them bitches wrote him off   Vagy talán azért mert azok a r*bancok leírták
Little hussy ass, cause fuck it, guess it doesn’t matter now, does it   Kicsi csajszi hátsó, mert megd*gom, azt hiszem nem számít már, vagy mégis
What difference it make?   Min változtatna?
What it take to get it through your thick skulls    Mi kell hozzá, hogy eljusson a kemény koponyátokig
As if this ain't some bullshit   Mert ez nem valami sz*rság
People don’t usually come back this way   Az emberek nem gyakran térnek vissza így
From a place that was dark as I was in   Egy olyan helyről, ami olyan sötét, mint ahol én voltam
Just to get to this place   Csak, hogy bevegyék ezt a helyet
Now let these words be like a switch blade to a haters rib cage   Hagyd, hogy ezek a szavak penge élessé váljanak az utálkozók mellkasában
And let it be known from this day forward   Hagyj tudják meg, hogy ettől a naptól kezdve
I wanna just say thanks cause your hate is what gave me the strength   Szeretnék köszönetet mondani a gyűlöletetekért, ami erőt adott nekem
So let em bic’s raise cause I came with 5’9′ but I feel like I’m 6’8″   Szóval hadd nőljön a bicepszük, mert én 175 centisként jöttem, de 2 méteresnek érzem magam

This one’s for you and me, living out our dreams   Ez most érted és értem szól, hogy megéljük az álmainkat
We’re all right where we should be   Pontosan ott vagyunk ahol lennünk kell
Lift my arms out wide I open my eyes   Széttárom a karjaimat, kinyitom a szemem
And now all I wanna see   És most minden, amit látni akarok
Is a sky full of lighters   Az ég, ahogy megvilágítják a lámpások
A sky full of lighters   Egy ég, amit lámpások világítanak meg

By the time you hear this I’ll probably already be outtie   Mikor ezt hallani fogod, én már valahol máshol leszek
I advance like going from toting iron to going and buying 4 or 5 of the homies the iron man Audi   Egy pisztolytól előreléptem, 4 vagy 5 haveromnak vettem, olyan Audi-t, mint Vasemberé
My daddy told me slow down, boy, you goin to blow it   Az apám azt mondta lassítsak, mert el fogom szúrni
And I ain't gotta stop the beat a minute   De egy percre se állok le
To tell Shady I love him the same way that he did Dr Dre on the Chronic   Elmondom Shady-nek hogy úgy imádom, mint ő Dr Dre Chronic-ját
Tell him how real he is or how high I am   Elmondanám neki milyen valódi, és  hogy milyen boldog vagyok
Or how I would kill for him for him to know it   Vagy, hogy ölni tudnék azért, hogy megtudja
I cried plenty tears, my daddy got a bad back   Sok könnyet hullajtottam már, az apámnak rossz volt a háta
So it’s only right that I right till he can march right into that post office and tell em to hang it up   Szóval az lenne a helyes, ha bemasírozna a postára és megmondaná neki, hogy szögre akasztja az egyenruhát
Now his career’s Lebron’s jersey in 20 years   Most a karrierje olyan, mint Lebron meze 20 év alatt
I’ll stop when I’m at the very top   Megállok, mikor a csúcsra érek
You shitted on me on your way up   Le se sz*rtatok, mikor törtétek magatokat felfelé
It’s ’bout to be a scary drop   Úgy tűnik félelmetes esés lesz
Cause what goes up must come down   Mert ami felmegy, annak le is kell jönnie
You going down on something you don’t wanna see like a hairy box   Olyas valamin mentek lefelé, amit nem akartok látni, mint egy szőrös doboz
Every hour, happy hour now   Minden óra, boldog óra most
Life is wacky now   Az élet kiszámíthatatlan
Used to have to eat the cat to get the pussy   Régen meg kellett enni a macskát, hogy megkapd a kiscicát
Now I’m just the cats meooww, ow   Most csak macska nyávogás jön
Classic cow, always down for the catch weight like Pacquiao   Klasszikus tehén, mindig kész súlyt leadni, mint egy bokszoló
Ya’ll are doomed   Ti mind el vagytok átkozva
I remember when T-Pain ain't wanna work with me   Emlékszem mikor T-Pain nem akart dolgozni velem
My car starts itself, parks itself and autotunes   A kocsim magától elindult, magától leparkolt és javította fel a hangját
Cause now I’m in the Aston   Mert most már egy Aston-ban ülök
I went from having my city locked up   Egy lezárt városból eljutottam odáig,
To getting treated like Kwame Kilpatrick   Hogy úgy bának velem, mint Detroit polgármesterével
And now I’m fantastic   És most fantasztikusan érzem magam
Compared to a weed high   Összehasonlítva a beszívással
And y’all niggas just gossipin’ like bitches on a radio and TV   És ti n*gerek csak pletykáltok mint a k*rvák a rádióban és a TV-ben
See me, we fly   Látsz engem, repülünk
Y’all buggin out like Wendy Williams staring at a bee-hive   Mind kikészültök, mint Wendy Williams, mikor egy méhkast látott
And how real is that   És milyen igazi ez
I remember signing my first deal and now I’m the second best I can deal with that   Emlékszem mikor az első szerződésem írtam alá, most én vagyok a második legjobb, megbírkozom vele
Now Bruno can show his ass, without the MTV awards gag   Most Bruno megmutathatja hátsóját, az MTV díj nélkül

You and I know what it’s like to be kicked down   Te és én tudjuk, milyen az ha padlón van az ember
Forced to fight   Erővel harcolunk
But tonight we’re alright   De ma este rendben vagyunk
So hold up your light   Tehát emeld fel a lámpásod
Let it shine   Hagyd, hogy világítson
Cause this one’s for you and me, living out our dreams   Mert ez most érted és értem szól, hogy megéljük az álmainkat
We’re all right where we should be   Pontosan ott vagyunk ahol lennünk kell
Lift my arms out wide I open my eyes   Széttárom a karjaimat, kinyitom a szemem
And now all I wanna see   És most minden, amit látni akarok
Is a sky full of lighters   Az ég, ahogy megvilágítják a lámpások
A sky full of lighters   Egy ég, amit lámpások világítanak meg

Szerintem a dal: 4/5