B5 - Shining Star

Hannah Montana (Első évad) filmzene 2006.pngAlbum: Hannah Montana (Első évad) filmzene
Megjelenés: 2006

 

 

Shining Star   Fénylő Csillag

 

Yeah, it's B5, yeah   Igen, ez a B5, igen
Let's go, yeah, come on   Menjünk, igen, gyerünk

When you wish upon a star, your dreams will take you very far, yeah yeah yeah yeah   Amikor kívánsz egy csillagtól, az álmaid messzire visznek, igen igen igen igen
When you wish upon a dream   Amikor kívánsz egy álmot
Life ain't always what it seems, oh yeah, come on   Az élet nem mindig az aminek látszik, oh igen, gyerünk
What you'd see on night of clear, in the sky so very dear   Amit a tiszta éjszakában szeretnél látni, az az égen olyan tiszta

You're a shining star, no matter who you are   Egy fénylő csillag vagy, nem számít ki vagy
Shining bright to see, what you can truly be, truly be   Fényesen ragyog, hogy lássa, ki lehetsz valójában, lehetsz valójában

Yeah, it's B5, yeah yeah   Igen, ez a B5, igen igen

Shining star come into view, shining watchful light on you, yeah   Fénylő csillag tűnik fel a láthatáron, éber fénnyel ragyog rád, igen
Gives you strength to carry on   Erőt ad neked, hogy folytasd
Makes your body big and strong   A testedet naggyá és erősé teszi
On the adventure of the sun   A nap kalandján
It's all awake and just begun   Minden éber és csak most kezdődött
Thought I had to stir the mood   Azt gondoltam, hogy fel kell kavarnom a hangulatot
That's it now I got my own oh yeah   Ez van most megvan a sajátom oh igen

So if you find yourself in need   Tehát ha szükség idején megtalálod magad
Why don't you listen to these words of heat   Miért nem hallgatsz a láz szavaira
Be a giant or grain of sand, words of wisdom yes I can   Legyél óriás vagy homokszem, a bölcsesség szava: Igen, megtudom csinálni

You're a shining star, no matter who you are   Egy fénylő csillag vagy, nem számít ki vagy
Shining bright to see, what you can truly be, truly be   Fényesen ragyog, hogy lássa, ki lehetsz valójában, lehetsz valójában

You're a shining star, no matter who you are   Egy fénylő csillag vagy, nem számít ki vagy
Shining bright to see   Fényesen ragyog, hogy lássa
What you can truly be   Ki lehetsz valójában

You're a shining star, no matter who you are   Egy fénylő csillag vagy, nem számít ki vagy
Shining bright to see   Fényesen ragyog, hogy lássa
What you can truly be   Ki lehetsz valójában

You're a shining star, no matter who you are   Egy fénylő csillag vagy, nem számít ki vagy
Shining bright to see   Fényesen ragyog, hogy lássa
What you can truly be   Ki lehetsz valójában

You're a shining star, no matter who you are   Egy fénylő csillag vagy, nem számít ki vagy
Shining bright to see   Fényesen ragyog, hogy lássa
What you can truly be   Ki lehetsz valójában

Shining star for you to see, what your life can truly be   Fénylő csillag neked, hogy lásd, milyen lehet valójában az életed
Shining star for you to see, what your life can truly be   Fénylő csillag neked, hogy lásd, milyen lehet valójában az életed
Shining star for you to see, what your life can truly be   Fénylő csillag neked, hogy lásd, milyen lehet valójában az életed

Szerintem a dal: 3/5

 

 

 
Címkék: b5