Justin Timerlake - Senorita

Justified 2002.pngAlbum: Justified
Megjelenés: 2002

 

 

 

Senorita   Senorita

 

Ladies and gentlemen   Hölgyeim és uraim
It's my pleasure to introduce to you   Az a megtiszteltetés ért, hogy bemutathatom Önöknek
He's a friend of mine   Az egyik barátomat

Yes, yes I am   Igen, igen az vagyok

And he goes by the name...   És őt úgy hívják, hogy...
Justin   Justin

All the way   Egészen
from Memphis, Tennessee   Memphis, Tennessee-ből
And he's got somethin' special for y'all tonight   És ma este valami különlegeset tartogatt Önöknek
He's gonna sing a song for y'all    Énekelni fog Önöknek
About this girl   Erről a lányról

Come in right here?   Most jövök én?
Yea, come on   Igen, gyerünk

On that sunny day   Azon a napsütötte reggelen
Didn't know I'd meet   Nem tudtam, hogy találkozom majd
Such a beautiful girl   Egy ennyire gyönyörű lánnyal
Walking down the street   Az utcán sétálva
Seen those bright brown eyes   Meglátom azokat a fényes barna szemeket
With tears coming down   Amikből könnyek csurognak le
She deserves a crown   Koronát érdemelne ez a lány
But where is it now   De hol van az most
Mamma listen   Anyukám, figyelj rám

Senorita, I feel for you   Senorita, együtt érzek veled
You deal with things, that you don't have to   Olyan dolgokon mész át, amiken nem kellene
He doesn't love ya, I can tell by his charm   Ő nem szeret téged, látom a sármjából
But you could feel this real love   De érezheted ezt az igaz szerelmet
If you just lay in my...   Ha csak belesimulnál a...

Running fast in my mind   Gyorsan futsz az agyamban
Girl don't you slow it down   Kislány, nehogy lelassíts
If we carry on this way   Ha így folytatjuk tovább
This thing might leave the ground   Ez a dolog elhagyhatja a földet
How would you like to fly?   Hogy tetszene ha repülnénk?
That's how my queen should ride   Az én királynőmnek így kellene utaznia
But you still deserve the crown   De te még mindig koronát érdemelsz
or hasn't it been found?   Vagy nem találtad még meg?
Mamma listen   Anyukám, figyelj rám

Senorita, I feel for you (Feel for you)   Senorita, együtt érzek veled (együtt érzek veled)
You deal with things, that you don't have to (No, no)   Olyan dolgokon mész át, amiken nem kellene (Nem, nem)
He doesn't love ya, I can tell by his charm (He don't love ya baby)   Ő nem szeret téged, látom a sármjából (Ő nem szeret téged, édes)
But you could feel this real love (Feel it)   De érezheted ezt az igaz szerelmet (Érezheted)
If you just lay in my...   Ha csak belesimulnál a..

Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...
(Won't you lay in my)   (Nem szeretnél belesimulni a)
Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...
(Mama lay in my)   (Anyukám, simulj bele a)
Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...
(Baby won't you lay in my)   (Édes, nem szeretnél belesimulni a)
Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...

When I look into your eyes   Mikor belenézek a szemeidbe
I see something that money can't buy   Olyasmit látok, amit pénzen nem lehet megvenni
And I know if you give us a try   És tudom, ha adsz nekünk egy esélyt
I'll work hard for you girl   Keményen fogok dolgozni érted, kislány
And no longer will you ever have to cry   És soha többé nem kell majd sírnod

Senorita, I feel for you   Senorita, együtt érzek veled
You deal with things, that you don't have to (Deal with things you don't have to)   Olyan dolgokon mész át, amiken nem kellene (Olyan dolgokon mész át, amiken nem kellene)
He doesn't love ya, I can tell by his charm (No, no)   Ő nem szeret téged, látom a sármjából (Nem, nem)
But you could feel this real love (Feel it)   De érezheted ezt az igaz szerelmet (Érezheted)
If you just lay in my...   Ha csak belesimulnál a..

Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...
Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...
(My baby)   (Édesem)
Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...
Ah, ah, arms...   A, a, karjaimba...

Now listen   Most figyeljetek
I wanna try somethin' right now   Ki akarok próbálni valamit most
See they don't do this anymore   Látjátok, ilyenek már nem szoktak csinálni
I'ma sing something   Énekelek valamit
And I want the guys to sing wit' me   És azt szeretném ha srácok velem énekelnék
They go   Így hangzik
"It feels like something's heating up, can I leave with you?"   "Úgy érzem valami forrósodik, itt hagyhatom ezt a helyet veled?"
And then the ladies go   És akkor a hölgyek azt mondják
"I don't know but I'm thinking bout, really leaving with you"   "Nem tudom, de gondolkodom, hogy veled kellene itt hagynom ezt a helyet"

Guys sing   Srácok énekeljétek
It feels like something's heating up, can I leave with you?   Úgy érzem valami forrósodik, itt hagyhatom ezt a helyet veled?
And ladies   És hölgyek
I don't know but I'm thinking bout, really leaving with you   Nem tudom, de gondolkodom, hogy veled kellene itt hagynom ezt a helyet
Feels good don't it, come on   Jó érzés, nem? Gyerünk
It feels like something's heating up, can I leave with you?   Úgy érzem valami forrósodik, itt hagyhatom ezt a helyet veled?
Yea, ladies   Igen, hölgyek
I don't know but I'm thinking bout, really leaving with you   Nem tudom, de gondolkodom, hogy veled kellene itt hagynom ezt a helyet
Show the good to me   Mutassátok a jót nekem

Sing it one more time   Énekeljük el még egyszer
It feels like something's heating up, can I leave with you?   Úgy érzem valami forrósodik, itt hagyhatom ezt a helyet veled?
Ladies   Hölgyek
I don't know but I'm thinking bout, really leaving with you   Nem tudom, de gondolkodom, hogy veled kellene itt hagynom ezt a helyet
Yea, yea..   Igen, igen...
It feels like something's heating up, can I leave with you?   Úgy érzem valami forrósodik, itt hagyhatom ezt a helyet veled?
Ladies   Hölgyek
I don't know but I'm thinking bout, really leaving with you   Nem tudom, de gondolkodom, hogy veled kellene itt hagynom ezt a helyet

Gentlemen, good night   Uraim, jó éjt
Ladies, good morning   Hölgyeim, jó reggelt
That's it   Ennyi

Szerintem a dal: 5/5